Комунальне некомерційне підприємство
ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Мелітопольської міської ради Запорізької області

Порядок організації надання соціальних послуг

КРОК 1. Особа або її законний представник надає до Управління соціального захисту населення ММР ЗО (адреси пунктів прийому громадян за місцем проживання можна знайти на сайті управління соціального захисту населення за посиланням: https://www.uszn-mlt.com/ заяву встановленого зразка з відповідним переліком документів (п.28 постанови КМУ від   1 червня 2020 № 587), а саме:

 • копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);
 • копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);
 • копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю);
 • копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності);
 • медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби);
 • копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);
 • копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
 • копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);
 • документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);
 • копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
 • довідки / інші документи від Державної податкової інспекції про доходи всіх членів сім’ї особи, що потребує надання соціальних послуг за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг.

КРОК 2. Управління соціального захисту населення ММР ЗО, для отримання інформації про доходи особи, що потребує надання соціальних послуг, надсилає запити до Пенсійного фонду України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування або особа надає її самостійно. 

КРОК 3. КНП «Центр надання соціальних послуг та медичної реабілітації» ММР ЗО, протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви, проводить оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах, складає Акт визначення потреб сім’ї/особи у соціальних послугах та надає його до Управління соціального захисту населення ММР ЗО.

КРОК 4. Управління соціального захисту населення ММР ЗО, після отримання інформації за результатами запиту протягом 10 робочих днів з дня одержання заяви відповідно до отриманих документів (даних) та з урахуванням результатів оцінювання потреб особи/ сім’ї у соціальних послугах приймає рішення про надання чи відмову в наданні соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів. 

КРОК 5. Управління соціального захисту населення ММР ЗО інформує особу або її законного представника про прийняте рішення не пізніше ніж через 3 робочих дні з дати його прийняття шляхом надання (надсилання) рішення про надання чи відмову в наданні соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів.

КРОК 6. Управління соціального захисту населення ММР ЗО надсилає КНП «Центр надання соціальних послуг та медичної реабілітації» ММР ЗО рішення про надання соціальних послуг разом з інформацією про особу/сім’ю не пізніше ніж через 3 робочих дні з дати його прийняття.

КРОК 7. КНП «Центр надання соціальних послуг та медичної реабілітації» ММР ЗО організує надання соціальних послуг відповідно до державних стандартів соціальних послуг, затверджених Мінсоцполітики.

Порядок надання соцыальних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р.№ 587 «Про організацію надання соціальних послуг»